Nu lyser vi
upp Sverige

Moderaterna vill satsa en miljard kronor på att lysa upp Sverige.
Vi kallar det ljusmiljarden.

Lampknapp

Ingen ska vara otrygg om kvällen

Mörka gångtunnlar, dunkla gångvägar, parker och torg om kvällen. Hjärtat klappar, du ser dig om över axeln, skyndar på stegen, greppar hårt om mobilen, håller nyckeln mellan fingrarna. Eller undviker kanske helt att gå ut när mörkret faller - helt i onödan. Skillnaden mellan en otrygg och trygg plats är i många fall en lampa.

Allt fler svenskar känner sig otrygga i sitt bostadsområde om kvällarna – och av kvinnorna gör nästan var tredje det. En del av problemet är att dåligt belysta och mörka platser skapar stor otrygghet utomhus. En Ipsos-undersökning i december 2021 visade att mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna och var femte man upplever olust när de behöver passera sådana platser. Jämförelser med liknande undersökningar som genomfördes för tio år sedan tyder på att det idag är ännu fler som känner sig otrygga på grund av dåligt belysta platser.

Därför är det kanske inte så konstigt att bättre belysning hamnar i topp när människor ombeds lista trygghetsskapande åtgärder. Ett flertal studier visar att en central åtgärd för att öka tryggheten utomhus är att förbättra belysningen på obelysta platser.

Du ska våga gå ut även om kvällen. Det handlar om trygghet och om frihet. Och borde vara en självklarhet.

Ikon glödlampa

Vilken plats vill du lysa upp?

De flesta av oss har en plats som vi undviker när det är mörkt. De flesta av oss skulle känna större trygghet och frihet att vistas på den platsen om den var upplyst. Berätta. Vilken plats vill du att din kommun ska lysa upp med Moderaternas ljusmiljard? Ta en bild och posta med #lysuppsverige, och glöm inte platstaggen.

Moderaterna vill lysa upp Sverige

Det är dags att lysa upp Sverige och öka tryggheten utomhus. För oss är det en trygghetsfråga och en frihetsfråga. Du ska kunna röra dig fritt i samhället utan att vara rädd, oavsett var du bor, oavsett tid på dygnet.


Frågor och svar

Hur långt räcker en miljard?

Det är svårt att ange exakt. Olika kommuner har olika utgångslägen och de befintliga belysningsanläggningarnas status varierar från kommun till kommun. En miljard kommer dock räcka till väldigt mycket ny belysning i hela landet, särskilt som satsningen kommer ingå i ordinarie budget- och uppföljningsprocesser och kunna planeras långsiktigt.

Är lampor en lösning när gängen skjuter mitt på blanka dagen, i upplysta köpcentrum och i lekparken en fredagseftermiddag?

Tanken bakom ljusmiljarden är att öka människors trygghet i vardagen eftersom vi vet att dåligt belysta och mörka platser skapar stor otrygghet utomhus. Men vår politik för att öka tryggheten och minska brottsligheten stannar inte där. Tvärtom kommer en moderatledd regering leda den största offensiven någonsin mot brottsligheten. För att krossa gängen kommer vi genomföra en lång rad mönsterbrytande åtgärder som stärker och kompletterar varandra. Det rör sig om hårdare reformer, som bl.a. dubbla straff för gängkriminella och bättre möjligheter till utvisning av dessa. Men också om brottsförebyggande reformer, där vi nyligen presenterade ett mycket omfattande brottsförebyggande paketet med 52 konkreta åtgärder på en rad olika områden för att förebygga brott.

Hur rimmar egentligen det här förslaget med de höga elpriserna och behovet av att spara energi framöver?

Även det offentliga kommer sannolikt behöva dra ned på icke-nödvändig elförbrukning framöver. Vi behöver dock göra mycket mer för att skapa trygga utomhusmiljöer – det är nödvändigt i en tid då otryggheten ligger på höga nivåer. Dessutom går detta att genomföra på både ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt, till exempel genom att använda LED-belysning och sensorstyrda belysningslösningar. Det finns goda exempel på hur kommuner minskat sin elanvändning just genom att uppdatera sin belysning.


En ljusmiljard för trygghet när det skymmer

Moderaterna vill satsa en miljard på trygghet utomhus i form av ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner, som kommuner ska kunna ansöka om för att förbättra utebelysning eller vidta andra konkreta förbättringsåtgärder som ökar tryggheten utomhus.

Ljusmiljarden är en satsning som kompletterar det paket av brottsbekämpande, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som ingår i Moderaternas politik för att göra Sverige tryggare.

Telefon med Instagram

Dela denna sida på sociala medier